.

Projekt Zdravé plíce vznikl ve spolupráci s Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze. Cílem projektu je poskytnutí informací široké veřejnosti o možnostech léčby a prevence rakoviny plic. Ročně je diagnostikováno téměř 6700 nových případů. 80% všech pacientů s rakovinou plic onemocnění podlehne.

Návštěvníci uvidí nafukovací maketu plic, včetně reálného modelu nádoru plic. Ve druhém laloku je umístěna obrazovka na které jsou promítány záběry z bronchoskopického vyšetření a další edukační materiály. 

     

Zdravé plíce nejsou další protikuřáckou kampaní. Všechny tyto protikuřácké kampaně mají za úkol zastrašení lidí. Vídáme nápisy na krabičkách cigaret, varovné fotky a videa. Při průzkumu, který jsme provedli během našich roadshow jsme zjistili, že drtivá většina lidí ví, že kouření způsobuje rakovinu plic. Zjistili jsme také ale, že většina lidí nemá dostatek informací o léčbě a prevenci tohoto onemocnění. Jsme toho názoru, že právě tyto informace mohou být klíčem ke snížení počtu kuřáků. 

S roadshow plánujeme v roce 2016 navštívit všechna větší města v ČR. Plánujeme tak využít bohaté zkušenosti se Střevotour, která se stala nejvíce vytíženou roadshow v České republice. V případě zájmu o objednání roadshow nás neváhejte kontaktovat. Aktuální kontaktní údaje naleznete v sekci kontakty.  

Roadshow jsme úspěšně odstartovali za přítomnosti médií 18. Dubna 2016 v parku na Karlově náměstí. U slavnostního zahájení byla přítomna Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, ředitelka VFN, společně s MUDr. Jiřím Votrubou, primářem plicního oddělení VFN a Tomášem Kruber, výkonným ředitelem pro OnkoMaják. Celá akce byla moderována hercem Jakubem Kohákem a podpořena celebritami na sociálních sítích. 

Autorem veškerých textů a odborným garantem projektu je MUDr. Jiří Votruba, plicní specialista a internista. Vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. V průběhu své kariéry působil mmj. v Canadian Medical Care a nemocnici Na Homolce. V současnosti pracuje jako primář 1. kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí VFN. Věnuje se zejména léčbě nemocí dýchacího ústrojí, diagnostice a léčbě kašle a odvykání kouření. Je specialista na endoskopické plicní výkony diagnostické i terapeutické, např. endoskopická volumredukce, bronchiální termoplastika, pleuroskopie, stentovací techniky, coiling. Je členem českých i mezinárodních odborných společností, každoročně se aktivně účastní mezinárodních akcí a vědeckých sympozií.