Zásady ochrany osobních údajů

Obsah

 • Správa osobních údajů 

 • Zásady ochrany osobních údajů

  • Používání internetových stránek, o jaké osobní údaje se jedná

  • Postoupení osobních údajů

  • Cookies

  • Zabezpečení​

 • Závěrem

Správa osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů je ONKOMAJÁK, z. s., IČO 265 62 138 se sídlem Strojírenská 260/14, Zličín, 155 21 Praha 5. Kontaktní údaje jsou uvedeny na http://www.onkomajak.cz/kontakt.

Zásady ochrany osobních údajů

Používání internetových stránek, o jaké osobní údaje se jedná

Používáním těchto internetových stránek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů uvedenými níže. Zásady ochrany osobních údajů vychází z příslušných ustanovení zákona č. 110/2019Sb., o zpracování osobních údajů a z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”).  

Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle. Jedná se o osobní údaje, které jste poskytl/a prostřednictvím kontaktního formuláře. Těmito osobními údaji je Vaše jméno, příjmení a e-mailová adresa. U členů ONKOMAJÁKU, z. s. jsou zpracovávány některé osobní údaje, které jsou získány na základě Vaší přihlášky. Těmito osobními údaji jsou například jméno, e-mailová adresa, pohlaví. V případě registrace k odběru newsletteru za účelem zasílání informací o činnostech OKOMAJÁKU, z. s. je zpracována Vaše e-mailová adresa. Odběr newsletteru můžete kdykoliv zrušit přímo z e-mailu, ve kterém Vám zpravodaj přišel.

Postoupení osobních údajů

Třetím osobám vaše osobní údaje zásadně neposkytujeme. Předpokládaná doba uchování Vašich osobních údajů je doba nezbytně nutná pro tyto účely.

COOKIES

ONKOMAJÁK, z. s. používá tzv. cookies k tomu, aby mohl sledovat preference návštěvníků a aby podle toho mohl stránky optimalizovat. Cookies jsou neškodné malé „soubory“, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat např. ke zjištění, zda jste už ze svého počítače www stránky navštívili. Pokud je to Vaše přání, používání cookies si můžete sami deaktivovat v nastavení Vašeho internetového prohlížeče.

Zabezpečení

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby, že veškeré výše popsané osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k účelům, k nimž jsou určeny a k nimž dal uživatel souhlas. 

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům,
 • právo na opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování
 • právo na výmaz osobních údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky

V těchto případech kontaktujte správce či pověřené osoby prostřednictvím e-mailu http://www.onkomajak.cz/kontakt.

Závěrem

Používáním webu http://www.onkomajak.cz/ a jeho formulářů potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na těchto internetových.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.