.

CO JE RAKOVINA TLUSTÉHO STŘEVA

Rakovina jsou různé druhy onemocnění, jež mají společné patologické buňky, které se vymkly kontrole organizmu, což může být způsobeno například vážnějším oslabením imunitního systému, vlivem prostředí apod. Podle druhu buněk, které jsou původcem onemocnění, se rozlišují různé typy nádorů.

Rakovina střeva postihuje především tlusté střevo či konečník. Rakovina tlustého střeva a rakovina konečníku mají mnoho společného, a proto jsou zařazeny do jedné kategorie. Jsou mezi nimi ale i některé odlišnosti, a to především v léčbě.

Pojem rakovina tlustého střeva je označením pro nádory tlustého střeva. Ve většině případů je typem karcinomu tlustého střeva (= nádor tlustého střeva neboli adenokarcinom tlustého střeva) kolorektální karcinom, proto je laická veřejnost obvykle bere jako totéž. Vzácněji však může být tlusté střevo postiženo i jinými typy nádorů, např. lymfomem, hemangiomem, sarkomem, nebo metastázami jiných nádorů.

Rakovina střev a tumor tlustého střeva jsou z medicínského hlediska dva odlišné problémy. Tumor (neboli česky zduření) je jakékoliv lokalizované zatvrdnutí nebo otok tkáně. Může být způsobeno několika různými podněty, jako je například nádorové onemocnění, lokalizovaná infekce, či alergická reakce. Asociace pojmu tumor s nádorovými onemocněními je však velmi silná a pojem tumor je většinou používán jen v souvislosti s nádory – není ale synonymem pro nádor.

JAK SE POZNÁ RAKOVINA TLUSTÉHO STŘEVA? PŘÍZNAKY RAKOVINY TLUSTÉHO STŘEVA

Na stěně tlustého střeva mohou vznikat polypy (žlázovité výrůstky), které se mohou po delším čase přeměnit ve zhoubný nádor. Včasnou diagnózou polypu můžeme předejít jeho přeměnu ve zhoubný nádor. Jaké jsou příznaky kolorektálního karcinomu?

PRVNÍ PŘÍZNAKY RAKOVINY TLUSTÉHO STŘEVA

Prvním příznakem rakoviny tlustého střeva díky chorobným změnám na tlustém střevu je malé množství krve ve stolici. Krvácení je tak malé, že jej nelze rozeznat pouhým okem. Bez preventivních prohlídek tak nejsou rané příznaky nádoru tlustého střeva příliš patrné.

DALŠÍ PŘÍZNAKY RAKOVINY TLUSTÉHO STŘEVA

Příznaky rakoviny střev může být také střídání průjmu a zácpy, krev nebo hlen ve stolici, křečovité bolesti břicha, pocit plnosti, chudokrevnost, plynatost. Příznakem rakoviny konečníku či tlustého střeva může být také, že se člověk se cítí slabý, unavený nebo ztrácí na váze. Příznaky karcinomu tlustého střeva se mohou projevovat i nucením na stolici, při odchodu stolice dochází i k odchodu hlenu nebo krve.

RAKOVINA TLUSTÉHO STŘEVA V POSLEDNÍM STÁDIU

V posledním stadiu rakoviny tlustého střeva dochází ke vzniku vzdálených metastáz, které se objevují nejčastěji v játrech a plicích. Pacientů přežívajících v tomto stadiu 5 a více let je méně než 10%. Včasnou diagnózou lze však ve většině případů tomuto stadiu předejít, proto je důležité nezanedbávat prevenci.

PREVENCE RAKOVINY TLUSTÉHO STŘEVA

Každý rok se v ČR zjistí přibližně 5500 nových nádorů tlustého střeva a více než 2000 nádorových onemocnění konečníku.  Riziko onemocnění rakovinou tlustého střeva či konečníku roste s věkem, obzvláště po padesátce. Prakticky polovina nádorů je zjištěna až v pokročilém stadiu, kdy je léčba značně složitější a předpoklad úplného uzdravení již malý.

PREVENCE RAKOVINY TLUSTÉHO STŘEVA MÁ MNOHO SPOLEČNÉHO S PREVENCÍ JINÝCH ONEMOCNĚNÍ A TAKÉ SE ZDRAVÝM ZPŮSOBEM ŽIVOTA

  • omezení příjmu alkoholu, nekouřit
  • omezení tučné stravy, tučného masa, uzenin, smažených jídel, uzení a grilování na minimum
  • zařazení více drůbeže a ryb do běžného jídelníčku
  • zařazení hodně ovoce a zeleniny, především kvůli vláknině, vitaminům a stopovým prvkům
  • omezení soli
  • sportování a hlídání tělesné váhy

VELMI DŮLEŽITOU SOUČÁSTÍ PREVENCE JSOU PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY

Prvním krokem preventivní prohlídky je test stolice na přítomnost krve. Provádí se tak, že 3 po sobě jdoucí dny odeberete vzorek stolice asi velikosti přibližně hrášku a rozetřete jej do testovacího psaníčka. Nemáte-li žádné příznaky, doporučuje se provádět test mezi 50. a 54. rokem jednou ročně. Test rakoviny tlustého střeva získáte u svého praktického lékaře nebo gynekologa. Další možností jsou jednorázové testy ve tvaru tyčinky, které se zasouvají do stolice. Jestliže je zjištěna krev ve stolici, je potřeba doplnit preventivní prohlídku o vyšetření celého tlustého střeva po vyprázdnění - kolonoskopii. Jelikož však testy na určení krve ve stolici nejsou 100% spolehlivé, máte od 55 let možnost absolvovat kolonoskopii jako preventivní metodu 1x za 10 let nebo od téhož věku vyšetření stolice na okultní krvácení 1x za 2 roky.

KOLONOSKOPIE - VYŠETŘENÍ TLUSTÉHO STŘEVA

Je-li test na rakovinu tlustého střeva pozitivní, je důležité provést detailnější vyšetření pomocí kolonoskopie.

Kolonoskopie je endoskopické vyšetření tlustého střeva a konečníku. Kolonoskopie se provádí pomocí ohebné sondy (endoskopu) o průměru 11-13 mm. Obraz je přenášen digitálně, vyšetření trvá přibližně 30 minut. Před provedením vyšetření je třeba střevo očistit speciálním roztokem.

JAK SE PŘED KOLONOSKOPIÍ PŘIPRAVIT?

Je doporučeno týden před kolonoskopií nejíst potraviny s nestravitelnými složkami jako je například ovoce a zelenina s pecičkami, celozrnné pečivo, apod. Alespoň 3-4 dny před kolonoskopií je vhodné jíst převážně dobře stravitelnou stravu – rýže, těstoviny, bramborová kaše, jogurty. V průběhu přípravy projímadlem den před kolonoskopií vypijte navíc co nejvíce dalších tekutin (ideálně 3 litry). Ráno před kolonoskopií pijte výhradně čiré tekutiny – vodu, ovocné čaje apod.

JSOU PRO KOLONOSKOPII POTŘEBA NĚJAKÁ DALŠÍ VYŠETŘENÍ?

K tomuto vyšetření je potřeba přinést výsledky krevního obrazu, včetně počtu krevních destiček a testů srážlivosti krve - Quickova času (INR) a APTT. Tyto výsledky nesmí být starší než 14 dní. Požadovaná vyšetření Vám zajistí Váš lékař.

MOHU PŘED KOLONOSKOPIÍ UŽÍVAT SVOJE BĚŽNÉ LÉKY BEZ OMEZENÍ?

Dlouhodobě užívané léky, zejména medikamenty na srdeční činnost, krevní tlak či psychofarmaka, doporučujeme nevysazovat a užít je ráno před vyšetřením. Léky typu vitamínů a potravinových doplňků lze bez problémů užít po vyšetření. Pro vyšetření je nutno neužívat léky ovlivňující srážlivost krve jako je warfarin či heparin. Léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou, Anopyrin, Acylpyrin, Godasal, apod. je doporučené vynechat asi 3 - 5 dní před vyšetřením. O lécích, které užíváte, informujte lékaře provádějícího vyšetření a o jejich případném vysazení či omezení se vždy poraďte s lékařem, který je předepsal!

Lékaře provádějícího vyšetření nezapomeňte informovat také o případných alergických reakcích na léky a o závažných onemocněních, pro která jste léčen.

JAK VYŠETŘENÍ PROBÍHÁ?

Těsně před vyšetřením Vám bude podána injekce se sedativem a analgetikem (lékem proti bolesti), která zamezí vnímání nepříjemných pocitů při vyšetření. Po té v poloze na levém boku Vám zavede lékař přístroj do konečníku. Postupně prohlédne celé tlusté střevo. V průběhu vyšetření je obvykle potřeba změnit polohu pacienta, se kterou Vám pomůže sestra. Při průchodu střevními ohyby můžete někdy pociťovat nepříjemný tlak v břiše, který po překonání ohybu ustoupí.

JAKÝ JE REŽIM PO KOLONOSKOPII?

Po vyšetření bez jakýchkoliv komplikací pacienti ještě asi 2 hodiny odpočívají a po odeznění sedativního účinku injekce a se souhlasem lékaře mohou opustit endoskopické pracoviště. Po vyšetření není možné řídit a obsluhovat stroje. Dle provedených úkonů během kolonoskopie je možno jíst a pít bez větších omezení, řiďte se však vždy pokyny endskopujícího lékaře.

Mirek Etzler na kolonoskopii

Krátký dokument o tom, jak si známý český herec a podporovatel Onkomajáku Miroslav Etzler nechal udělat kolonoskopii, můžete shlédnout pod odkazem Mirek Etzler na kolonoskopii.

PRŮBĚH NEMOCI A PROGNÓZA RAKOVINY TLUSTÉHO STŘEVA

Je-li karcinom ve střevě nebo v konečníku prokázán, zjišťuje se rozsah neboli stádium onemocnění, které určuje pokročilost onemocnění. Čím je vyšší označení stádia, tím je onemocnění v pokročilejší fázi. Léčba rakoviny tlustého střeva je volena podle rozsahu onemocnění.

V raném stádiu je nádor tlustého střeva omezen jen na sliznici střeva, v dalších stádiích se dostává do hlubších vrstev stěny střeva až k proniknutí celou stěnou střeva. Ve třetím stádiu se nádorové buňky dostávají do okolních lymfatických uzlin. V posledním stádiu rakoviny tlustého střeva vznikají vzdálené metastázy. Metastázy se objevují nejčastěji v játrech a plicích. Pouze podle velikosti nádoru tlustého střeva se stádium rakoviny neurčuje, protože velikost je zcela individuální a i v případě velkého nádoru může jít o nižší stádium rakoviny. Platí to i naopak - může dojít ke vzniku metastáz i v případě, je-li nádor střeva jen velmi malý. Odlišné chování nádoru i průběhu onemocnění je dáno různou genetickou výbavou nádorových buněk u různých pacientů.

STÁDIA RAKOVINY TLUSTÉHO STŘEVA

stádium 0 Nádor je omezen jen na sliznici tlustého střeva.
stádium I Nádor se dostává do hlubších vrstev stěny tlustého střeva.
stádium II Nádor prorůstá celou stěnou tlustého střeva, může prorůstat až do sousedních orgánů, nešíří se ale ještě do okolních uzlin a nejsou vzdálené metastázy.
stádium III Kromě stěny střeva nebo konečníku dochází k rozšíření nádoru do okolních uzlin, nedochází však ještě ke vzniku vzdálených metastáz.
stádium IV Dochází ke vzniku metastáz, nejčastěji v játrech nebo v plicích.

 

RAKOVINA TLUSTÉHO STŘEVA A METASTÁZY

Metastázy se při rakovině tlustého střeva šíří v posledním stadiu onemocnění. Nejčastěji se objevují na plicích a játrech.

DÉLKA ŽIVOTA A PŘEŽITÍ S RAKOVINOU TLUSTÉHO STŘEVA

80% takovýchto pacientů po operaci žije běžný život. Pokud se rakovina dostane do posledního stádia a nádor pronikne přes stěnu tlustého střeva a metastazuje do jiných částí těla, je pravděpodobnost přežití 5 let méně než 10%. Prokáží-li se metastáze, přikročí se k chemoterapii, která co nejvíce oddálí opětovný výskyt nádoru a zvýšit pacientovu šanci na přežití.

LÉČBA RAKOVINY TLUSTÉHO STŘEVA

Nejběžnější a nejúčinnější léčbou rakoviny tlustého střeva je operace. Pokud se nádor nachází v konečníku, je postup složitější - konečník musí být odstraněn a pacientovi je udělán vývod, tzv. kolostomie.

OPERACE NÁDORU TLUSTÉHO STŘEVA

Při operaci se nádor odstraní spolu s několika mízními uzlinami. Zdravé části střeva se znovu spojí dohromady. Pokud je operace nádoru tlustého střeva provedena včas a nádor se nachází pouze uvnitř tlustého střeva, je velká pravděpodobnost, že operace byl jediný zásah a pacient se úplně uzdraví.

STRAVA PŘI RAKOVINĚ TLUSTÉHO STŘEVA

I přes velký význam výživy není možné s jistotou říci, že by nějaká speciální dieta mohla (či nemohla) vyléčit nádorové onemocnění nebo zabránit jeho postupu. Správná skladba stravy však může být nezbytná pro úspěšné dokončení celé onkologické léčby. Špatný stav výživy zhoršuje celkovou prognózu nemocného na úspěšnou léčbu, a proto je nejlepší kombinací současná protinádorová léčba spolu se správnou podporou výživy, zaměřenou na zabránění zhubnutí a udržení stavu výživy. Jestliže nádorové onemocnění vzniklo, dochází často už na začátku onemocnění k poklesu příjmu a nedostatečnému využití živin. Déletrvajícím nedostatečným příjmem stravy vzniká celkově špatný stav výživy. U onkologických pacientů je jedním z důležitých úkolů nutriční podpory včas zajistit udržení pravidelného příjmu živin podporou celé rodiny nemocného. Pacienti, kteří jsou v dobrém stavu výživy a udrží příjem stravy v průběhu onkologické léčby, se lépe vyrovnávají s vedlejšími účinky léčby, jsou odolnější proti infekcím i jiným komplikacím, častěji se u nich nemusí přerušovat protinádorová léčba, jsou snáze schopni znovu vystavět tkáně poškozené protinádorovou léčbou, jsou fyzicky silnější a sami se celkově cítí lépe. Z tohoto důvodu je u onkologických pacientů obvykle na prvním místě potřeba upravit stravu tak, aby bylo zabráněno ztrátě hmotnosti a předcházelo se tím oslabení organizmu.

Příjem potravy není jen příjmem živin, ale je a měl by být i zdrojem potěšení a posílením kontaktu mezi lidmi plní i určitou společenskou funkci. Proto bychom se měli snažit o přirozený způsob výživy. V případě vážnějších déletrvajících nebo opakovaných potíží, kdy se rozvíjí porucha výživy, je nutné pacientovi doporučit některou z forem umělé klinické výživy.

Cílem dietního poradenství, poskytovaného pacientům s nádorovým onemocněním, je nejen navýšit příjem výživově hodnotné stravy ale i navýšit pestrost stravy tak, aby byl zajištěn příjem všech důležitých živin. Aby toho bylo možné dosáhnout je potřeba léčba příznaků choroby, které snižují příjem potravy, zrušení dietních omezení, která nejsou nezbytná, plnění přání nemocného, týkajících se chuti a způsobu stravování, důkladná péčí o dutinu ústní, nabízení lákavých jídel, podávání jídla v příjemném prostředí, spoluprací pacienta s dietologem a lékařem. Nemocného je také dobré nevystavovat příliš intenzivním pachům jídla při jeho přípravě i servírování, nepodávat mu oblíbená jídla v době léčby cytostatiky a ozařování, ani v době nevolnosti, aby se zabránilo vypěstování nechuti k těmto jídlům.

Dietní rada obvykle vede ke zvýšenému příjmu energeticky bohatších surovin, které v malém objemu dostávají pacientům dostatek živin. V dietním plánu bývají zařazeny potraviny s vyšším obsahem tuku, který představuje koncentrovanou energii, nebo potravin s koncentrovanými cukry. Současně je však třeba zajistit i zvýšený příjem bílkovin. Výživově hodnotná strava musí zahrnovat i dostatek minerálů, vitaminů a stopových prvků, aby byla podporována imunita či byly využity další ochranné vlastnosti těchto složek stravy, především antioxidační schopnost. Antioxidanty zabraňují poškození tkání a buněk v našem těle reaktivními formami kyslíku. U onkologických pacientů vznikají reaktivní formy kyslíku při chemoterapii ale i při infekcích. Nemocný s nedostatečnou zásobou vitaminů se reaktivnímu kyslíku špatně brání, díky čemuž může docházet k poškození tkání a buněk. Přesná skladba a dávka vitamínů pro onkologické pacienty zatím není stanovena.

Pro pacienty s nedobrou skladbou stravy jsou velmi důležité i výživové doplňky. Na dnešním trhu jsou k dispozici různé formy (tekuté, práškové) kompletních směsi všech potřebných živin určené k přijímání ústy. Jejich složení zahrnuje základní složky stravy (bílkoviny, tuky, cukry), ale i vitaminy, minerální látky a stopové prvky. Tyto přípravky jsou alternativou pro nemocné, u nichž je obtížné udržení váhy i přes dietní poradenství.